Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting2_2/c/2/c25f00e8-c16a-4cd8-9b13-66dc7c8c987d/mameradirastislavice.sk/web/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Máme Radi Rastislavice - Katolícka cirkev | mameradirastislavice

Založenie katolíckej farnosti

Starý a Nový Degeš bol v minulosti súčasťou katolíckej farnosti v Komjaticiach (spolu s Ondrochovom a Černíkom). Keďže Komjatice boli od osady vzdialené až na 1 aj ¾ hodiny cesty, jej obyvatelia častejšie navštevovali katolícke kostoly v Mojmírovciach alebo Dolnom Jatove. V osade sa nachádzala iba malá drevená zvonica vybudovaná panstvom.

Územnosprávna reorganizácia katolíckej cirkevnej správy v dôsledku Viedenskej arbitráže v roku 1938, keď sa Degeš stal pohraničnou obcou, zasiahla aj do života tunajších katolíkov. Apoštolská administratíva v Trnave sa rozhodla už 1 . apríla 1939 poveriť Jakuba Feketeho, kaplána v Mojmírovciach, výkonom duchovnej správy obcí Starý a Nový Degeš aj s ich majermi a obcou Poľný Kesov. Zároveň bol poverený skúmať možnosti zriadenia farnosti v Degeši a výstavbou kostola. Pretože obyvateľstvo obce prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania nebolo obzvlášť majetné, bohoslužby sa začali spočiatku konať v budove štátnej ľudovej školy. Fekete navrhol použiť pre rímskokatolícky kostol budovu sýpky, ktorá patrila Roľníckemu družstevnému liehovaru. S prestavbou sýpky na kostol sa začalo už na jar roku 1941 pod vedením architekta Smita z Nitry. Celý projekt bol financovaný z peňazí miestnych farníkov, darov, príspevkov štátu i prezidenta republiky.

Dňa 19. marca 1942 bola v Degeši zriadená samostaná katolícka farnosť. Jej prvým správcom sa stal Jakub Fekete, rodák z Rače. Farský kostol vznikol v rokoch 1939-1941 prerobením a adaptáciou sýpky, kde bol zriadený aj farský úrad a byt pre farára a kultúrna miestnosť. Organistom sa stal miestny učiteľ Podešva a po ňom Ján Arpáš.

katolicky kostol21obec-rastislavice-rimsko-katolicky-kostol