Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting2_2/c/2/c25f00e8-c16a-4cd8-9b13-66dc7c8c987d/mameradirastislavice.sk/web/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
február, 2019 | mameradirastislavice

Naše hospodárenie v roku 2018

Milí priatelia a podporovatelia združenia Máme radi Rastislavice, o.z. ( ďalej len MRR).

Nastal čas a my zverejňujeme správu o hospodárení MRR za rok 2018, ako i sumu, ktorú ste poukázali MRR z 2 percentného podielu zaplatenej dane.

V roku 2018 prijalo združenie MRR ( poukázali ste …) sumu v celkovej výške: 3 620,80 EUR.

Zastávame názor, že verejné prostriedky majú podliehať kontrole a hospodáriť s verejnými prostriedkami sa má transparentne.
V prílohe číslo 1 nájdete podrobný rozpis hospodárenia za rok 2018.
Príloha číslo 2 je zoznam podporovateľov, ktorí využili možnosť zverejnenia svojho mena.
Ďakujeme všetkým podporovateľom, ktorí sa rozhodli poukázať svoj 2 percentný podiel združeniu MRR a týmto spôsobom prispeli k budúcemu rozvoju obce Rastislavice.Finančné prostriedky chceme použiť na vybudovanie parkovacích miest pri katolíckom cintoríne v Rastislaviciach. Táto aktivita je plánovaná na september – október 2019 a taktiež na podporu DHZ Rastislavice, pretože členovia DHZ sa podieľali na získavaní 2% podielu dane.

Je tu opäť čas, kedy môžete rozhodnúť o využití svojho 2% podielu zaplatenej dane.
Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% podielu zaplatenej dane, alebo jeho časti, občianskemu združeniu Máme radi Rastislavice.
Za Vaše rozhodnutie podporiť našu činnosť a prispieť k rozvoju našej obce, vám vopred ďakujeme.

Viac info TU

Obchodné meno (Názov): Máme radi Rastislavice, o.z. Právna forma: občianske združenie IČO/SID: 42429099 Sídlo: 94108 Rastislavice, Rastislavice 367
IBAN číslo účtu: SK0583300000002301068729 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Tím MRR

2 percentá z daní

Milí priatelia a podporovatelia združenia.

Aj tento rok sa nám podarilo úspešne registrovať za prijímateľa
2 % z daní. Touto cestou vás úprimne prosíme o vašu pomoc, o vaše 2 percentá z daní.
Vďaka vašim príspevkom budeme môcť pomáhať našej obci a obecným spolkom viac ako doteraz.

Niekoľko výhod :

  •  nebude vás to stáť ani euro.
  • sú to 2 percentá z dane, ktorú ste už zaplatili.
  • pocit, ktorý získate za dobrý skutok je zaručený
  • budete prví vedieť, koľko sa nám podarilo vyzbierať

Iba vy rozhodujete o tom, kde skončia 2 percentá z vašich daní. Či ich ponecháte štátu, alebo ich darujete na konkrétne účely .

Venujte svoje 2 percentá MRR o.z. a pomôžete skvalitniť svoj život v obci.

Ak sú pre vás administratívne úkony spojené s poukázaním 2% náročné, radi vám s tým pomôžeme.

– ĎAKUJEME VÁM –Údaje potrebné na poukázanie 2 percent našej organizácii:

IČO: 42429099

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov) : Máme radi Rastislavice, o.z.

Sídlo: Rastislavice 367, 94108 Rastislavice

Naša organizácia nemá SID, kolonku SID nevypĺňate.

 Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.(priamo v žiadosti podľa obrázka)

Z tohto Potvrdenia si budete vedieť zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane . Táto suma musí byť minimálne 3€.

Poznámka: Máte možnosť poukázať 3% (namiesto 2 % ) z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.

Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia.

Celý dokument si môžete stiahnuť v Galérii

4. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa,nie však poukázaná suma) do našej organizácie

Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne  v budúcom roku.

 

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30ho Apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska.Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.

 2.Vyplňte daňové priznanie (alebo váš účtovník), nezabudnite vyplniť údaje na strane 11, oddiel XII, vyplňte sumu podľa kalkulácie  a  údaje o prijímateľovi, ktoré nájdete vyššie v tomto článku.

 

 3. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) do našej organizácie

Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne  v budúcom roku.

 4. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.