Bolo dané do užívania 24.5.2002 ako izba tradícií, ktorá má sústreďovať, ochraňovať a prezentovať históriu obce, ľudové zvyky a kultúru jej obyvateľov. Inventár  múzea je doplňovaný zbierkovou činnosťou darovaním od občanov. Pri otvorení múzea bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa na počesť prvého richtára Rastislavíc Ondreja Hollého (1887-1966), ktorý sa pričinil o osamostatnenie obce. Okrem iného, O.Hollý bol starým otcom známej speváčky Evy Mázikovej.

MuzeumObecné múzeum Rastislavice