Jana Králiková

Riaditeľka združenia, členka správnej rady, členka prípravného výboru.

Tel. Číslo: +421 907 686 206
Email: jana.kralikova80@gmail.com

Ľudmila Pauková

Členka správnej rady, členka prípravného výboru.

Tel. Číslo: +421 907 744 859
Email: paukova@paukova.sk

Juraj Hačko

Predseda správnej rady, člen prípravného výboru.

Tel. Číslo: +421 905 265 502
Email: hacko@alpus.sk

Michaela Mokrášová

Revízorka

Tel. Číslo: +421 915 078 121
Email: surabovamichaela@gmail.com

Silvia Hačková

Členka

Vladimír Králik

Člen

Juraj Pauko

Člen