Rastislavice Novinky

Naše hospodárenie v roku 2018

Milí priatelia a podporovatelia združenia Máme radi Rastislavice, o.z. ( ďalej len MRR). Nastal čas a my zverejňujeme správu o hospodárení MRR za rok 2018, ako i sumu, ktorú ste poukázali MRR z 2 percentného podielu zaplatenej dane. V roku 2018 prijalo združenie MRR ( poukázali ste …) sumu v celkovej výške: 3 620,80 EUR. […]

Prečítajte si všetky príspevky